Πώς να φτιάξετε ένα drone που περιλαμβάνει τρία μέρη (Τρίτο μέρος);

Μέρος 3: Σύνδεση των χειριστηρίων

1)Αγοράστε ένα ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού που λειτουργεί με το χειριστήριο πτήσης σας.

2)Συνδέστε τους κινητήρες στους ελεγκτές ταχύτητας.